Cepli Dosya

Cepli Dosya

Cepli dosyalar temelde firmaların müşterilerine teklif verirken ya da iş tanıtımları yaparken kullanmaları için tasarlanmışlardır. Aynı zamanda bir sunum aracı olarak da kullanılan cepli dosyalar, firmaların kendilerine özgü bir biçimde tekliflerini sunabileceği, bültenlerini veya şirket kataloglarını ilgili yerlere iletebileceği araçlardır. Bu dosyalar adlarından da anlaşılacağı gibi özel cepli bölmelere sahiptirler. Bu cepli bölmeler firmalar kişisel isteklerine göre tasarlanırlar. Firmalar bu bölmelere şirketlere ait çeşitli dokümanları yerleştirebileceği gibi aynı zamanda şirketin kartvizitini veya tanıtım CD’sini de yerleştirebilirler.

Özellikle kurumsal dosyalar hazırlanırken dosyaların, firmanın kurumsal kimliğini yansıtacak renk ve desende hazırlanmaları önemlidir. Bu tarz tasarımlar hazırlanırken, rakip firmaların tasarımlarına benzememesine özellikle dikkat edilmeli, akılda kalıcı ve basit tasarımlara yer verilmelidir.